09100776969
0

یک سخنور

مرجع مهارت‌های کلامی

شایسته ابراهیمی

مروری بر یک سخنور

k ۰ +
مخاطب
۰
دوره آموزشی
۰ +
دانش‌پذیر
۰ +
محتوای آموزشی

مشاهیر از "یک سخنور" چه می‌گویند؟ چی میگن؟

دوره‌ها و محصولات یک سخنور

دوره تربیت ذهن، تربیت کلام

۱۹۰,۰۰۰ تومان
۰۸:۳۰ساعت
۱

دوره جامع مدیریت لهجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۰۰ساعت
۳

دوره سیاست های زنانه

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۰۰:۳۶ساعت

یک سخنور مرجع مهارت‌های کلامی